นายกฯจีนเดินทางเยือนกัมพูชาร่วมการประชุมผู้นำความร่วมมือเอเชียตะวันออก

CRI, November 11, 2022
Size:

วันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสนามบินนานาชาติพนมเปญโดยเครื่องบินพิเศษเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำความร่วมมือเอเชียตะวันออกและเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า จีนและอาเซียนเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้าน และเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของกันและกัน สถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ไม่แน่นอนต่างๆกำลังเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน

จีนปรารถนาในการประชุมผู้นำความร่วมมือเอเชียตะวันออกจะมุ่งเน้นการพัฒนาและความร่วมมือ ยึดมั่นในลัทธิพหุภาคีและการค้าเสรี ยืนหยัดความร่วมมือที่เปิดกว้างและการอำนวยประโยชน์ต่อกัน ร่วมรักษาความมั่นคงและความราบรื่นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเพิ่มกำลังส่งเสริมให้เป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค การรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

ในระหว่างการประชุมฯ นายหลี่ เค่อเฉียง จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน-อาเซียน (10+1) ครั้งที่ 25, การประชุมผู้นำอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (10+3) ครั้งที่ 25 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 17

ระหว่างการเยือนกัมพูชา นายหลี่ เค่อเฉียง จะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนโรดม สีหมุนี พร้อมหารือกับสมเด็จฮุน เซน และเข้าร่วมงานต่างๆ เช่น การเปิดทางด่วนพนมเปญ-สีหนุวิลล์ และการส่งมอบโครงการซ่อมบำรุงปราสาทตาแก้ว และ โบราณสถานเมืองพระนครในกัมพูชา ฯลฯ