จีนสำรวจประชามติลงความเห็น เยาวชนทั่วโลกเห็นชอบกับแนวคิดการพัฒนาของจีนอย่างสูง

CRI, November 10, 2022
Size:

แนวคิดผลักดันการฟื้นฟูประชาชาชาติจีนที่ยิ่งใหญ่ด้วยรูปแบบความทันสมัยแบบจีนที่เสนอในสมัชชา 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากเยาวชนทั่วโลกที่ทำการสำรวจ การสำรวจประชามติรายหนึ่งที่จัดขึ้นใน 30 ประเทศทั่วโลกโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 30 ปีจำนวน 4,700 คนปรากฎว่า มีผู้ตอบแบบสำรวจ 84.7% เห็นว่าหนทางการพัฒนาต้องพิจารณาจากสภาพของประเทศตน เห็นว่าความทันสมัยไม่มีมาตรฐานตายตัวและมาตรฐานที่เหมาะกับทุกประเทศทั่วโลก มีเยาวชนผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 80% เห็นชอบแนวคิดการพัฒนาที่ว่า“ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ที่เสนอโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชื่นชมความทันสมัยแบบจีนเป็นความทันสมัยที่มุ่งให้ประชาชนทุกคนมีความร่ำรวยร่วมกัน

การสำรวจประชามติในประเด็นที่ว่า“จีนยุคใหม่” ได้ดำเนินการด้วยคลังสมองของซีจีทีเอ็นของไชน่า มีเดีย กรุ๊ปและสถาบันวิจัยการบริหารประเทศและภาวะสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยเหรินหมิน ประเทศจีน ผู้ตอบแบบสำรวจ 4,700 คนนี้มาจาก 30 ประเทศในทั่วโลก