แนวคิดใหม่ในสำนวนเก่า ตอน ความสัมพันธ์หุ้นส่วนโลกที่เสมอเปิดกว้างและร่วมมือกัน

CRI, November 4, 2022
Size:

จีนจะขยายหุ้นส่วนในทั่วโลกอย่างเสมอภาค เปิดกว้างและร่วมมือกัน พยายามแสวงหาจุดร่วมทางด้านผลประโยชน์กับประเทศต่างๆ

---สี จิ้นผิง กล่าวที่การประชุมผู้แทนทั่วประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20

จีนมีสำนวนเก่าที่ว่า“สาเหตุที่น้ำซุปอร่อยนั้น อยู่ที่เครื่องปรุงต่างๆ” นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีน เคยใช้สำนวนนี้มาเปรียบเทียบการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่ของจีน ภายใต้หลักการที่เปิดกว้างและมีความคลอบคลุม เขาเห็นว่า อารยธรรมต่างๆ ไม่แบ่งสูงต่ำ ไม่แบ่งดีชั่ว  มีแต่ความแตกต่างทางเอกลักษณ์และทางภูมิภาค ความแตกต่างๆ ทางด้านอารยธรรมไม่ควรจะกลายเป็นสาเหตุของการปะทะของโลก แต่ควรกลายเป็นแรงขับเคลื่อนของความก้าวหน้าตองอารยธรรมของมนุษยชาติ

ในการประชุมผู้แทนทั่วประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อที่ 16 ตุลาคม นายสี จิ้นผิงเรียกร้องให้"เคารพในความหลากหลายของอารยธรรมโลก ก้าวข้ามความแตกต่างงของอารยธรรมด้วยการแลกเปลี่ยน  ใช้การเรียนรู้ร่วมกันแทนที่การปะทะ และใช้การอยู่ร่วมกันแทนที่แนวคิดเหนือกว่าทางด้านอารยธรรม ร่วมกันรับมือกับความท้าทายระดับโลกต่าง ๆ ประชาชนจีนยินดีที่จะร่วมมือกับประชาชนทั่วโลกเพื่อร่วมมือกันสร้างอนาคตที่สวยงามยิ่งขึ้นของมนุษยชาติ”

ความหลากหลายจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนจะเกิดความร่วมมือ ความร่วมมือจะเกิดความก้าวหน้า ความหลากหลายทางด้านอารยธรรมเป็นพลังขับเคลื่อนที่ไม่หมดสิ้นของมวลนนุษยชาติ