กต.จีน : ข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาทั่วโลกประสบผลคืบหน้าเชิงบวก

CRI, November 3, 2022
Size:

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้เสนอข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาทั่วโลก และได้รับการสนับสนุนตอบรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลก วัง เหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้บรรยายสรุปสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อนักข่าวทั้งจีนและต่างประเทศในงานแถลงข่าวประจำวันที่ 19 ตุลาคมว่า ได้ประสผลคืบหน้าเชิงบวกจากการปฏิบัติตามข้อริเริ่มดังกล่าว

วัง เหวินปินกล่าวว่า การพัฒนาเป็นหัวข้อถาวรของสังคมมนุษย์ หากไม่มีการพัฒนาก็จะไม่สามารถพูดถึงอะไรได้เลย ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้เสนอข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาทั่วโลกในระหว่างเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติชุดที่ 76 เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลักดันให้ประชาคมโลกร่วมกันให้ความสนใจต่อปัญหาการพัฒนาอีกครั้ง ส่งเสริมการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศ อุทิศภูมิปัญญาและแผนการของจีนเพื่อแก้ปัญหายากลำบากด้านการพัฒนา

ทั้งนี้ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ภายใต้ความพยายามร่วมกันของจีนและประชาคมโลก ข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาทั่วโลกได้หยั่งรากลึกลงเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จหลายประการในระยะต้นเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีที่มุ่งเน้นจุดสำคัญและผลักดันอย่างรอบด้าน

ในอนาคต จีนจะยังคงวางตนเองให้อยู่ในพิกัดของการพัฒนามนุษย์ เป็นผู้สนับสนุนในการพัฒนาระดับโลกและเป็นผู้อำนวยผลิตภัณฑ์สาธารณะ ร่วมกับประชาชนทุกประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงและอัดฉีดพลังบวกให้กับโลกที่เต็มไปด้วยปัจจัยไม่แน่นอน เดินหน้าสู่เป้าหมายการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติต่อไป