“สี จิ้นผิง” พบเลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

CRI, November 3, 2022
Size:

วันที่ 31 ตุลาคม นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและปธน.จีนได้พบกับ นายเหงียน ฝู่จ่อง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าจะพยายามกระชับมิตรภาพดั้งเดิมเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ เพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางการเมือง จัดการและควบคุมความขัดแย้งอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมหุ้นส่วนความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างจีน-เวียดนามให้ก้าวสู่ขั้นใหม่

นายสี จิ้นผิง แสดงความยินดีกับการมาเยือนของนายเหงียน ฝู่จองอย่างอบอุ่น กรณีเยือนจีนอย่างเป็นทางการหลังจัดการประชุม“สมัชชา 20” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน นายสี จิ้นผิง กล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายังคงติดต่อสื่อสารกับนายเหงียน ฝู่จอง ผ่านวิธีการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดยได้พัฒนาความสัมพันธ์ของจีน-เวียดนามเพื่อบรรลุฉันทามติที่สำคัญหลายประการ ฉันทามติเหล่านี้ปฏิบัติจริงอย่างรอบด้านและได้รับผลสำเร็จ

นายสี จิ้นผิง ได้พูดถึงการประชุม“สมัชชา20” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยกล่าวว่า เป็นความสำเร็จเป็นประวัติการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประเทศจีนยุคใหม่ พิสูจน์ให้เห็นอย่างเต็มที่ว่า เส้นทางของสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนยุคใหม่นั้นสอดคล้องกับสภาพของคนจีน สะท้อนถึงความต้องการของคนจีนและเหมาะกับการพัฒนาแห่งยุคสมัย เส้นทางนี้ไม่เพียงแต่ถูกต้อง เป็นไปได้ หากยังเป็นเส้นทางที่สามารถเดินได้อย่างมั่นคงและเดินได้ดีอีกด้วย

นายเหงียน ฝู่จอง กล่าวว่าขอขอบคุณที่นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เชิญคณะผู้นำเวียดนามเป็นคณะแรกในการเดินทางมาเยือนจีนหลังจัดการประชุมสมัชชา 20 และตัวเองได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้คือหลังจากได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอีกสมัยแล้วจะนำคณะมาเยือนจีน ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน รัฐบาลจีนและประชาชนจีนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมฯ และขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อการที่นายสี จิ้นผิง ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกครั้ง เพราะแสดงให้เห็นว่าภายใต้การชี้นำของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสี จิ้นผิงเป็นแกนนำ และปฏิบัติตามแนวคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนยุคใหม่ จีนประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาประเทศที่ยิ่งใหญ่และได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือระดับสูงจากประชาคมโลก