พลังงานลมจีนขับเคลื่อนไทยสู่สังคมสีเขียว——สำรวจโรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม โครงการความร่วมมือจีน-ไทย

lmcchina.org, November 2, 2022
Size:

โครงการโรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์มบุกเบิกขึ้นโดยบริษัทพลังงานใหม่ EGCO และมีบริษัทโกลด์วินด์ (Goldwind) ประเทศจีนเป็นผู้อำนวยหน่วยผลิตไฟฟ้าพลังงานลม มีกำลังผลิตติดตั้ง 80 เมกะวัตต์

จังหวัดชัยภูมิเป็นหนึ่งในบริเวณที่มีทรัพยากรพลังงานลมมากที่สุดในไทย ที่นี่ได้รวมบริษัทพลังงานลมชั้นนำระดับโลกต่าง ๆ เช่น บริษัทเวสทัส (Vestas) ซีเมนส์ กาเมซ่า รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี (Siemens Gamesa Renewable Energy) เจเนอรัลอิเล็กทริก (General Electric Company) เป็นต้น บริษัทโกลด์วินด์ได้เข้าร่วมในการดำเนินงานและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานลมสองแห่ง มีกำลังผลิตติดตั้ง 107.5 เมกะวัตต์

นายชัยวุฒิ ผู้จัดการใหญ่ส่วนภูมิภาค บริษัท EGCO ชื่นชมผลิตภัณฑ์จีนว่า“น่าเชื่อถือทีเดียว” เขากว่าวว่า ในช่วง 30 ปีที่ผานมา จีนได้กลายเป็นเสาหลักในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก สัดส่วนของนักวิจัยและวิศวกรในบริษัทจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ“ในความคิดเห็นของข้าพเจ้า ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของบริษัทจีนสามารถแข่งขันกับของบริษัทยุโรปและอเมริกันได้เป็นอย่างดี” เขาเชื่อว่าความร่วมมือกับบริษัทจีนจะสนับสนุนให้ EGCO สามารถที่จะส่งเสริมให้ไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ได้โดยเร็ว