งานเอ๊กซ์โปจีน-เอเชียใต้ ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นที่เมืองคุนหมิง 19 - 22 พฤศจิกายนนี้

Yunnan Gateway, November 2, 2022
Size:

งานเอ๊กซ์โปจีน-เอเชียใต้ครั้งที่ 6 และงานแสดงสินค้านําเข้าและส่งออกเมืองคุนหมิงครั้งที่ 26 จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเตียนฉือ นครคุนหมิงตั้งแต่วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยจะเน้นการจัดออฟไลน์เป็นหลัก

สำหรับธีมหลักในการจัดงานเอ๊กซ์โปจีน-เอเชียใต้ครั้งนี้คือ“ร่วมแบ่งปันโอกาสใหม่และร่วมแสวงหาการพัฒนาใหม่”โดยประเทศบังคลาเทศจะเป็นประเทศเกียรติยศสำหรับปีนี้ และสปป. ลาวจะเป็นประเทศหลักของงาน

ทั้งนี้ งานเอ๊กซ์โปจีน-เอเชียใต้แบบออฟไลน์ประกอบฮอล์ต่าง ๆ รวม 13 ฮอล์ได้แก่ ฮอล์พลังงานสีเขียว ฮอล์เกษตรสมัยใหม่ลักษณะที่ราบสูง ฮอล์ความร่วมมือแบบเปิด ฮอล์เศรษฐกิจดิจิทัล ฮอล์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ ในขณะเดียวกันยังได้จัด“แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับงานเอ๊กซ์โปจีน-เอเชียใต้” เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ประกอบการจากทั่วทุกมุมโลก เช่น“โซนจัดแสดงระบบคลาวด์”“การถ่ายทอดสดระบบคลาวด์”“การเจรจาระบบคลาวด์” การลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯอนึ่ง ยังเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ เช่นฟอรัมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาจีนและภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ฟอรัมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ RCEP ฯลฯ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา งานเอ๊กซ์โปจีน-เอเชียใต้ประสบความสําเร็จในการจัดงานแล้ว 5 ครั้ง ซึ่งมี 89 ประเทศ ภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศได้เข้าร่วมงาน และโครงการความร่วมมือ 2,770 โครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้สำเร็จการลงนาม คิดเป็นมูลค่าเกินกว่า 3.7 ล้านล้านหยวน(ประมาณ 19.3 ล้านล้านบาท)งานเอ๊กซ์โปจีน-เอเชียใต้ได้กลายเป็นเวทีสําคัญสําหรับการทูตพหุภาคี ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในโลกอีกด้วย