ยูนนานใช้ประโยชน์จาก RCEP นำเข้าทุเรียนสดเวียดนามเป็นครั้งแรก

Yunnan Gateway, October 27, 2022
Size:

ในช่วงบ่ายของวันที่ 11 ตุลาคม รถห้องเย็นที่บรรทุกทุเรียนสดจากเวียดนามจำนวน 17.28 ตันได้ผ่านพิธีการศุลกากรที่ด่านเหอโข่วอย่างราบรื่น เข้าแล้วจึงกระจายสู่พื้นที่อื่น ๆ ของจีนต่อไป นับเป็นครั้งแรกที่มณฑลยูนนานนำประโยชน์จากข้อตกลงการค้า RCEP มาใช้ในการนําเข้าทุเรียนสดจากเวียดนาม

หลังจากที่ข้อตกลง RCEP มีผลบังคับใช้แล้ว สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกมาประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จีนอนุญาตให้นําเข้าทุเรียนสดที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดจากประเทศเวียดนามได้ เวียดนามจึงกลายเป็นประเทศที่สองของอาเซียนต่อจากไทยที่จีนเปิดตลาดรับทุเรียนสด