ผู้นำเกาหลีเหนือ เวียดนาม ลาว คิวบา แสดงความยินดีกับนายสี จิ้นผิง หลังได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกสมัย

CRI, October 26, 2022
Size:

วันที่ 23 ตุลาคม  ผู้นำพรรครัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK), เวียดนาม, ลาวและคิวบาได้ส่งสารแสดงความยินดีกับนายสี จิ้นผิง หลังได้รับเลือกตั้งให้เป็นเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20  อีกสมัย

นายคิม จอง อึน เลขาธิการใหญ่พรรคแรงงานแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ระบุในสารว่า การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 มีความสำคัญยิ่งต่อยุคสมัยสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนสร้างความสามัคคีกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยมีนายสี จิ้นผิง เป็นแกนหลักและเพื่อส่งเสริมกระบวนการทางประวัติศาสตร์การฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองที่ยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติจีนภายใต้แนวคิด สี จิ้นผิงในสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนในยุคใหม่

ด้านนายเหงียน ฟู่จ่อง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกล่าวว่า การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 มุ่งเป้าไปที่การพัฒนาในระยะยาวของจีนและการบรรลุเป้าหมายร้อยปีเป้าหมายที่สองให้ประสบความสำเร็จ โดยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและภารกิจที่สำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการพัฒนานวัตกรรมของระบบทฤษฎีสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีน  เขาเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยมีนายสี จิ้นผิง เป็นแกนหลัก และภายใต้การชี้นำของแนวคิดสี จิ้นผิงในสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนยุคใหม่ ทั้งพรรคและประชาชนทั่วประเทศจีนจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 อย่างแน่นอน และบรรลุความทันสมัยแห่งสังคมนิยมพื้นฐานโดยเร็ว เพื่อสร้างสรรค์จีนให้กลายเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย ยิ่งใหญ่ มั่งคั่ง เข้มแข็ง เป็นประชาธิปไตย ก้าวหน้าทางวัฒนธรรม มีความกลมกลืนและงดงาม  

ด้านนายทองลุน สีสุลิด เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคปฏิวัติประชาชนลาว ระบุในสารว่า ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 เป็นต้นมา คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสี จิ้นผิงเป็นแกนหลัก มีความสามัคคีและนำประชาชนจีน สร้างความสำเร็จและความรุ่งโรจน์ใหม่ในภารกิจสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนอย่างต่อเนื่อง

แนวคิดและข้อเสนอหลักที่นำเสนอโดย นายสี จิ้นผิง เช่น การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ ข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ข้อริเริ่มการพัฒนาและความมั่นคงในระดับโลก ได้รับการยอมรับและสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้ได้แสดงบทบาทเด่นชัด และจะยังคงให้การสนับสนุนในเชิงบวกต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลก  

ด้านนายมิเกล ดิแอซ-คาเนล เลขาธิการคนที่หนึ่งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีคิวบา ระบุในสารว่า ภายใต้การนำของนายสี จิ้นผิง พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนจะเดินหน้าสร้างความสำเร็จครั้งใหม่ในภารกิจสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในยุคใหม่อย่างแน่นอน