กลุ่ม “อาลีบาบา” ได้รับเลือกเป็นบริษัทเปลี่ยนโฉมโลก

CRI, October 21, 2022
Size:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า นิตยาสาร FORTUNE นิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเงินชื่อดังของสหรัฐฯ ได้ประกาศรายชื่อบริษัทที่ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงประจำปี 2022 คือ กลุ่มอาลีบาบาที่ประกอบธุรกิจหลายประเภท รวมกันทั้งอีคอมเมิร์ซ ด้านค้าปลีก อินเทอร์เน็ต เอไออและเทคโนโลยีข้ามชาติของจีนอยู่อันดับ 2 นี่เป็นครั้งที่ 5 ที่กลุ่มอาลีบาบาได้รับเกียรตินี้ตลอด 8 ปี ที่นิตยาสาร FORTUNE ได้จัดอันดับบริษัทที่ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ กลุ่มอาลีบาบายังเป็นบริษัทจีนที่ได้ขึ้นบัญชีบริษัทดังกล่าวครั้งมากที่สุด

นิตยาสาร FORTUNE ระบุว่า เพื่อเสริมอุปทานในช่วงป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มอาลีบาบามีบทบาทสำคัญ ของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของจีนติดขัด แต่ธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มอาลีบาบาใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประกันชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ   ตัวอย่างเช่น ที่นครเซี่ยงไฮ้ ธุรกิจ“เอ้อเลอเมอ” ที่สังกัดกลุ่มอาลีบาบา เปิดช่องทางฉุกเฉินบริการผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง ผู้ป่วยเรื้อรัง ทารก และกลุ่มบุคคลเปราะบางจำเป็นได้รับการดูแลพิเศษต่าง ๆ โดยตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประชาชนถึงกว่า 70,000 ครั้ง และจัดส่งยาและเวชภัณฑ์กว่า 25 ล้านครั้ง

นิตยาสาร FORTUNE เริ่มจัดการคัดเลือกบริษัทที่ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา โดยมุ่งที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถใช้ระบบพาณิชย์ในการรับมือการท้าทายต่าง ๆ โดยคัดเลือกธุรกิจที่ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใหญ่ยิ่งจำนวน 50 รายจากทั่วโลก 

ปีนี้ เพย์แพล (PayPal) บริษัทชำระเงินออนไลน์อเมริกัน อยู่อันดับหนึ่ง วอลมาร์ต (Walmart Inc.) บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ อยู่อันดับ 3 สำหรับ 10 อันดับแรกของการคัดเลือกครั้งนี้ยังรวมถึงดิสคัฟเวอรี่ (Discovery) บริษัทสื่อมวลชนอเมริกัน และกลุ่ม AIA ประกันชีวิต