นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย: ข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลกและข้อริเริ่มความมั่นคงระดับโลกส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

lmcchina.org, October 20, 2022
Size:

ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่า จีนแสดงบทบาทความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ระบบพหุภาคี การที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเสนอข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลกและข้อริเริ่มความมั่นคงระดับโลกนั้นสะท้อนให้เห็นว่าจีนกำลังมุ่งมั่นส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ดอนให้สัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษรแก่สำนักข่าวซินหัวว่า“ไทยสนับสนุนบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของจีนในฐานะประเทศมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบที่มีส่วนส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก” โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ของไทยมีแนวคิดหลักเดียวกันกับข้อริเริ่มของจีนดังกล่าว โดยมุ่งเน้นความเจริญรุ่งเรืองที่มีประชาชมเป็นที่ตั้ง รวมถึงการเติบโตที่สมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม โดยดอนชี้ว่า“มีหลากหลายด้านที่ทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development)”

ดอนกล่าวว่า ไทยได้เข้าร่วม“กลุ่มเพื่อนฝูงข้อริเริ่มพัฒนาโลก” (the Group of Friends of the Global Development Initiative (GDI)) ที่จีนสถาปนาขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์กในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาร่วมกันของทั้งสองฝ่ายที่มีต่อความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

ดอนให้ความเห็นว่า โลกวันนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายหลากหลาย เช่น  ผลกระทบจากโควิด-19 วิกฤตอาหารและพลังงาน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภาวะเงินเฟ้อ และความตึงเครียดเชิงภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น ภายใต้สถานการณ์ดังนี้ จีนแสดงบทบาทความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ระบบพหุภาคี“การประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาของโลก (High-Level Dialogue on Global Development) ประสบความสำเร็จมโหฬาร และสะท้อนให้เห็นถึงหลักแกนที่เปิดกว้างและครอบคลุมของความสัมพันธ์หุ้นส่วนบริกส์ (BRICS) และจิตวิญญาณแห่งความสมานฉันท์ที่ยึดมั่นในความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation)”

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนประกาศในการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาของโลกว่า“จีนจะทุ่มเททรัพยากรมากขึ้นเพื่อความร่วมมือการพัฒนาระดับโลก บูรณาการและยกระดับกองทุนความช่วยเหลือความร่วมมือใต้-ใต้ให้เป็นกองทุนการพัฒนาระดับโลกและความร่วมมือใต้-ใต้ และเพิ่มทุน 1 พันล้านดอลลาร์บนพื้นฐาน 3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มพูนเงินลงทุนในกองทุนเพื่อสันติภาพและการพัฒนาจีน-สหประชาชาติ สนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลก”

ดอนแสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นว่า“ข้าพเจ้าเชื่อว่า สัญญาเหล่านี้จะทุ่มเทกำลังเพื่อความร่วมมือระดับโลก และสร้างคุณูปการโดดเด่นในด้านปัญหาเร่งด่วนที่สุดให้กับประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด”

ในขณะเดียวกันท่านยังชี้ว่า การประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาของโลกครั้งนี้บุกเบิกเส้นทางสายใหม่แห่งความร่วมมือ“เราจะร่วมมือกันยึดมั่นในเจตนารมณ์แห่งความร่วมมือใต้-ใต้ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลักดันการสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับโลกที่ไม่มีใครล้าหลังและเปี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่งให้ประสบผลสำเร็จแบบรูปธรรม”

ดอนกล่าวว่า ไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนบริกส์ และประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ เพื่อสร้างสรรค์สันติภาพที่ยั่งยืน และรับมือกับความทาท้ายหนักหนาในปัจจุบัน“ในสายตาของข้าพเจ้า การปฏิบัติตามระบบพหุภาคีนั้นเป็นเส้นทางเดียวที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จแบบรูปธรรม มีเพียงความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ระดับโลกเท่านั้น สามารถนำมาซึ่งความเจริญรุ่งโรจน์ให้แก่ประชาชนและโลกที่มนุษย์พึ่งพาอาศัยกัน”