บทวิเคราะห์ : เหตุใดทั่วโลกจึงจับตาการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20

CRI, October 18, 2022
Size:

การประชุมผู้แทนระดับชาติหรือการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 กำลังจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในวันที่ 16 ตุลาคม หากเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้ยิ่งได้รับความสนใจจากประชาคมระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด ทำไม?

ประการแรก การประชุมครั้งนี้จะเลือกทีมผู้นำชุดใหม่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งย่อมมีนัยและส่งผลสำคัญต่อการพัฒนาในอนาคตของจีนกระทั่งทั่วโลกอย่างแน่นอน

ประการที่สอง โลกคาดหวังไว้กับจีนสูง ปัจจุบันการพัฒนาทั่วโลกประสบความยากลำบากอย่างหนัก นานาชาติต่างคาดหวังว่าเศรษฐกิจจีนซึ่งมีความยืดหยุ่นและศักยภาพสูง จะอัดฉีดแรงผลักดันให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไป นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 เป็นต้นมา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนประสบความสำเร็จและเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจโดยรวมของจีนมีสัดส่วนในเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นจาก 11.4% เป็น 18% แต่ละปีอัตราการสร้างคุณูปการต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 30% ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยต่อหัวได้เพิ่มขึ้นจาก 6,300 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มรายได้ปานกลางมีมากกว่า 400 ล้านคน การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 จะวางแผนเป้าหมาย ภาระหน้าที่ และนโยบายที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้ากระทั่งนานกว่านั้น ผู้คนทั้งหลายคาดว่าจีนจะนำโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับการพัฒนาของทุกประเทศในโลก

ประการที่สาม"การปกครองของจีน" ให้แรงบันดาลใจใหม่อย่างต่อเนื่องแก่การพัฒนาอารยธรรมทางการเมืองของมนุษยชาติ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หนทางการสร้างความทันสมัยแบบจีนได้รับการขับเคลื่อนให้ก้าวหน้าอย่างคงเส้นคงวา จากการบรรลุเป้าหมายการลดความยากจนตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติปี 2030 ก่อนกำหนดเวลาถึง 10 ปี  ไปจนถึงการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม จากการได้ผลลัพธ์ดีที่สุดในโลกทางด้านการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจกับการป้องกันควบคุมโรคระบาด ไปจนถึงการพิทักษ์อธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งการพัฒนาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสังคมนิยมและระบบบริหารจัดการประเทศชาติที่มีอัตลักษณ์จีนนับวันแสดงให้ถึงพลังชีวิตอันเต็มเปี่ยมมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้เสนอทางเลือกใหม่สำหรับประเทศและชาติต่าง ๆ ในโลกที่ต้องการเร่งการพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาความเป็นตัวของตัวเอง เมื่อเทียบกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศ เช่น ความไม่เป็นระเบียบทางการเมือง เศรษฐกิจตกต่ำ และความไม่สงบทางสังคม  ความแน่นอนที่ปรากฏให้เห็นจากหนทางการพัฒนาของจีนยิ่งได้ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลก"การปกครองของจีน" ได้กลายเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ประการที่สี่ บทบาทของจีนในฐานะประเทศใหญ่ได้อัดฉีดพลังบวกอันแข็งแกร่งต่อการปรับปรุงธรรมาภิบาลโลก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อิทธิพลและความสามารถในการระดมพลังในเวทีโลกของจีนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งได้สร้างคุณูปการที่โดดเด่นยิ่งขึ้นแก่การปรับปรุงธรรมาภิบาลโลกและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาทั่วโลกไปสู่ขั้นตอนใหม่ที่มีความสมดุล สอดประสานและเปิดกว้าง จีนได้เสนอข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาทั่วโลก ได้เสนอแนวทางจีนสำหรับการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากด้านการพัฒนาของโลกในปัจจุบัน จีนได้ริเริ่มให้ขับเคลื่อนการร่วมสร้าง"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"อย่างมีคุณภาพสูง ได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือกับ 149 ประเทศและ 32 องค์การระหว่างประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริมความมั่นคงร่วมกันของโลก จีนได้เสนอข้อริเริ่มว่าด้วยความมั่นคงทั่วโลก การยืนหยัดแนวคิคด้านความมั่นคงที่มีส่วนร่วม ครอบคลุม ร่วมมือ และยั่งยืน ตลอดจนแนวคิดอื่นๆที่ริเริ่มขึ้นโดยจีนนั้นได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมระหว่างประเทศ ภาพลักษณ์บนเวทีโลกของจีนในฐานะผู้สร้างสันติภาพของโลก ผู้สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาทั่วโลก ผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศ และผู้เสนอผลิตภัณฑ์สาธารณะนั้นนับวันได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ในโลกที่มีความวุ่นวายซ้อนทับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ความมั่นคงอันยิ่งใหญ่และพลังเชิงสร้างสรรค์ที่ปรากฏให้เห็นจากจีนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นจากประชาคมระหว่างประเทศ

กล่าวโดยรวมแล้ว การที่ทั่วโลกโฟกัสไปที่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 นั้น เป็นเพราะ"ความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุความฝันของประชาชนจีน" เป็นเพราะ"หากจีนดี โลกก็จะดียิ่งขึ้น" และเป็นเพราะโลกคาดหวังให้จีนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของทั่วโลกต่อไป