จีนเป็นกรรมการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศอีกสมัย

CRI, October 14, 2022
Size:

การประชุมผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประจำ 2022 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้เลือกตั้งประเทศกรรมการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และสมาชิกคณะกรรมการกฎข้อบังคับวิทยุ ในครั้งนี้จีนได้รับเลือกให้เป็นประเทศกรรมการของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศต่ออีกสมัย และนายเฉิง เจี้ยนจุน ผู้อำนวยการศูนย์กำกับวิทยุแห่งชาติจีนกลายเป็นสมาชิกคณะกรรมการกฎข้อบังคับวิทยุ

การประชุมผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศปีนี้ จัดขึ้นที่กรุงบูคาเรสต์ เมืองหลวงของโรมาเนียระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง วัน14 ตุลาคม โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา นายจาง หยุนหมิง หัวหน้าคณะผู้แทนของจีน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีน กล่าวว่า จีนยึดมั่นแนวคิดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมให้ความสำคัญและผลักดันการพัฒนาของอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จีนมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน สร้างนวัตกรรมเพิ่มความเร็วอย่างต่อเนื่อง พร้อมลงลึกดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสารสนเทศกับการสื่อสาร จีนยินดีจับมือกับประเทศต่าง ๆ เสริมสร้างงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานเทคโนโลยีใหม่ เช่น เทคโนโลยี 5G ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลทั่วโลก เพื่อกระจายประโยชน์แก่ประชาชน ผลักดันการปฏิบัติตามข้อริเริ่มการพัฒนาของทั่วโลก สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา เพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายจาง หยุนหมิง ในนามผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีน ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยจะใช้เงินบริจาคของจีนส่งเสริมความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับร่วมหารือกับผู้แทนหน่วยงานกว่า 40 ประเทศ เช่น ไทย รัสเซีย เบลเยี่ยม ปากีสถาน ฟิลิปปิน อาเจนตินา 

ด้านนายเจ้า โห่วหลิน เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศแสดงความยินดีที่จีนเป็นกรรมการสหภาพ ฯ อีกสมัย ขณะที่นายเฉิง เจี้ยนจูน ที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการกฎข้อบังคับวิทยุเน้นว่า จีนในฐานะประเทศกรรมการฯ เป็นตัวแทนตัวแทนของการพัฒนา หลายปีมานี้ จีนส่งเสริมการพัฒนาโทรคมนาคมไปทั่วโลก และช่วยสร้างคุณูปการสำคัญต่อสหภาพฯ และภาคภูมิใจที่ผู้เชี่ยวชาญของจีนได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการฯ และย้ำว่า การลงคะแนนเสียงสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของบรรดาประเทศสมาชิกที่มีให้กับศักยภาพของจีน

คณะมนตรีของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประกอบด้วยกรรมการ 48 ประเทศ เป็นองค์กรบริหารระหว่างการประชุมผู้แทนของสหภาพฯ ส่วนคณะกรรมการกฎข้อบังคับวิทยุมีสมาชิก 12 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศและการสื่อสาร