รถไฟจีน-ลาว “สายเร็วหลานเหมย” ส่งสินค้าข้ามแดนกว่า 100 ขบวน

CRI, October 13, 2022
Size:

รถไฟขนส่งสินค้า“สายเร็วหลานเหมย” หมายเลข 21017 ในทางรถไฟจีน-ลาว มี 28 ตู้คอนเทนเนอร์ ได้บรรทุกผักสด ผ้า กระดาษทิชชู่ กระเบื้องปูพื้น อะไหล่หัวรถจักร และสินค้าอื่น ๆ ออกจากเขตประเทศจีนผ่านบ่อหานของมณฑลยูนนานไปยังประเทศลาว ทำให้รถไฟ“สายเร็วหลานเหมย” ระหว่างคุนหมิงกับกรุงเวียงจันทร์ได้ปล่อยรถไฟขนส่งสินค้าข้ามแดนเกิน 100 ขบวนแล้ว

นับตั้งแต่เปิดตัวรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของสายเร็วหลานเหมย ก็ได้รับความนิยมจากลูกค้า เพราะผ่านศุลกากรอย่างรวดเร็ว เดินทางด้วยความเร็วสูง ควบคุมเวลาการขนส่งสินค้าได้ มีบริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่สะดวก จำนวนการเดินรถก็เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่จะออกเดินทางตามความต้องการ 

ในปัจจุบันก็ได้ขยายรอบเดินรถมาเป็นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ซึ่งมีขอบเขตการขนส่งครอบคลุมทั้งลาว ไทย เมียนมาร์ มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ และประเทศอื่น ๆ