ซินเจียงมีฐานะเป็นศูนย์กลางในแถบเศรษฐกิจ 1 แถบ 1 เส้นทางมากขึ้น

CRI, October 12, 2022
Size:

ซินเจียงที่อยู่ในเขตด้านในของทวีปเอเชียยุโรป ในช่วงหลายพันปีมานี้ ขบวนอูฐเดินทะลุผ่านทะเลทรายโกบีอันกว้างใหญ่ เชื่อมต่อจีนและประเทศต่างๆ ในเอเชียและยุโรปให้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

ในปัจจุบันข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางดำเนินไปอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เส้นทางสายไหมโบราณที่เดิมใช้ขบวนอูฐเป็นพาหนะหลักนั้น อาศัยเครือข่ายการคมนาคมที่ทันสมัยที่รวมทางรถไฟ ทางถนนและทางอากาศ ได้เกิดพลังชีวิตใหม่ ซินเจียงในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางในแถบเศรษฐกิจตามเส้นทางสายไหมมีฐานะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมากขึ้นทุกวัน

ทะเลทรายถากลามากันถูกเรียกว่า“ทะเลมรณะ” เขตลมแรงร้อยลี้ ที่ราบสูงปามีร์ พื้นที่ที่มีภูมิศาสตร์ทางธรณีวิทยาอันซับซ้อนในซินเจียงที่เคยสร้างความลำบากทรมานยากแค้นให้กับขบวนการค้าเหล่านี้ กำลังค่อยๆ กลายเป็นพื้นที่เดินทางสะดวกด้วยการคมนาคมที่ทันสมัย

ในช่วงสิบปีมานี้ เป็นช่วงเวลาที่การก่อสร้างด้านการคมนาคมที่มีการลงทุนมากที่สุดและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของซินเจียง กรมการคมนาคมขนส่งของเขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง ประกาศข้อมูลแสดงว่าในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมของปีนี้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทั่วทั้งเขตมีถึง 51,838 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 15.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในฐานะที่เป็นด่านศุลกากรทางบกที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ปัจจุบันด่านอาลาซานโข่วจะมีรถขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป 91 ขบวน ซึ่งได้ส่งเสริมการไปมาหาสู่กันทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศและเขตแคว้นตามข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”  

ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ทางรถไฟอาลาซานโข่วและฮั่วเอ่อกั่วซือของซินเจียงได้เดินรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป(เอเชียกลาง)มากถึง8701 ขบวน ไปยัง 19 ประเทศและเขตแคว้นในเอเชียและยุโรป

ซินเจียงใช้ความได้เปรียบทางภูมิประเทศที่อยู่ในเขตในของทวีปเอเชียยุโรปอย่างเต็มที่ เพิ่มสายการบินใหม่มากขึ้น ปัจจุบันซินเจียงได้สร้างระบบการขนส่งทางอากาศแบบหลายระดับและหลายฟังก์ชั่นที่ถือสนามบินนานาชาติอุรุมชีเป็นศูนย์กลางและรวมกับสนามบินในเมืองอื่นๆ ใช้งานสนามบินพลเรือน 24 แห่ง 

ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา หลายพื้นที่ในซินเจียงได้ฟื้นฟูสายการบินขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เครื่องบินเหมาลำขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา ไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ได้ฟื้นฟูสายการบินขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองอุรุมชีและเขตเอเชียกลาง 3 สาย สายการบินขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ออกเดินทางจากเมืองอุรุมชีเพิ่มขึ้นถึง 26 สาย

ในปัจจุบันซินเจียงกำลังสร้างเครือข่ายการคมนาคมที่ทันสมัยรวมทั้งทางรถไฟ ทางบกและทางอากาศ ซึ่งได้อำนวยความสะดวกให้กับการแลกเปลี่ยนการไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศและเขตแคว้นในแถบเศรษฐกิจตามเส้นทางสายไหม ในอนาคตซินเจียงที่พัฒนาจากพื้นที่ชายแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือกลายเป็นศูนย์กลางในแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม จะจัดยุทธศาสตร์การเปิดสู่ภายนอกส่วนภูมิภาคเชื่อมต่อเข้าสู่โครงการเปิดสู่ตะวันตกของประเทศจีน แสดงบทบาทที่สำคัญยิ่งขึ้นในการขยายการเปิดสู่ภายนอกของจีน