“โซนเมืองพี่เมืองน้องกว่างซี” เปิดตัวครั้งแรกในงาน CAEXPO ครั้งที่ 19

CRI, September 30, 2022
Size:

โซนเมืองพี่เมืองน้องกว่างซี เป็นโซนจัดแสดงพิเศษภายในงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อหลักที่ว่าด้วย“ความผูกสัมพันธ์กว่างซี ร่วมแบ่งปันโอกาสแห่งอนาคต” โดยงานในครั้งนี้มีเมืองพี่เมืองน้อง 34 เมืองจาก 18 ประเทศทั่วโลก และผู้ประกอบการ 38 รายเข้าร่วม โดยมีโซนการจัดแสดงสินค้า ภาพและคลิปวิดีโอต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ ทิวทัศน์ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะของเมืองพี่เมืองน้องกว่างซี ดึงดูดผู้ชมจำนวนมากมาย

ตามรายงานจากประวัติศาสตร์การผูกสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกว่า 40 ปีของกว่างซี จนถึงปัจจุบันกว่างซีมีเมืองพี่เมืองน้องทั้งสิ้น 125 แห่ง ใน 38 ประเทศทั่วโลก มากติดอันดับ 4 ของโลก ในจำนวนนี้เป็นเมืองจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งสิ้น 57 แห่ง ถือว่าเป็นมณฑลที่มีการจับคู่เมืองพี่เมืองน้องกับอาเซียนมากที่สุดของจีน