ไห่หนานเตรียมเป็นศูนย์กลางสำคัญของความร่วมมือจีน-อาเซียน

CRI, September 29, 2022
Size:

ไห่หนานของจีนกำลังผลักดันการสร้างฐานสำนักงานใหญ่ของผู้ประกอบการจีนที่จะใช้ไห่หนานเป็นฐานทัพการลงทุนในตลาดอาเซียน ท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางสำคัญของความร่วมมือจีน-อาเซียน

นายฉือ ฝูหลิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการปฏิรูปและพัฒนา ไห่หนาน ประเทศจีน และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยท่าเรือการค้าเสรีที่มีเอกลักษณ์ของประเทศจีนกล่าวว่า จีนและอาเซียนจะมีความเกื้อกูลแก่กันทางด้านเศรษฐกิจและการค้ามากขึ้น

ไห่หนานมีความได้เปรียบในด้านระบบและด้านนโยบายที่เปิดกว้าง บวกกับมีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ประชาชนทั้งสองฝ่ายมีความผูกพันซึ่งกันและกัน 

ดังนั้น จึงสามารถสร้างเป็นเขตเสรีทางเศรษฐกิจ เขตสาธิตความร่วมมือการศึกษาด้านสุขภาพ เขตศูนย์กลางความสัมพันธ์หุ้นส่วนสีฟ้าและเขตพิเศษการแลกเปลี่ยนบุคลากรและวัฒนธรรมระหว่างจีนและอาเซียนได้