วงการอุตสาหกรรมและพาณิชย์จากประเทศสมาชิก RCEP กระชับความร่วมมือข้อริเริ่ม “ข้อเสนอหนานหนิง”

CRI, September 28, 2022
Size:

วันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา สมาคมการค้าจากประเทศสมาชิก RCEP 40 องค์กรริเริ่มให้เสนอ“ข้อเสนอหนานหนิงเพื่อร่วมมือกันปฏิบัติตาม RCEP อย่างมีคุณภาพ ยกระดับเศรษฐกิจภายในส่วนภมิภาคเป็นหนึ่งเดียวกันใน” เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก RCEP เร่งกระบวนการเปิดประเทศให้เร็วยิ่งขึ้น กระชับความร่วมมือทางเชนผลิตและห่วงโซ่โลจิสติกส์ให้มากยิ่งขึ้น

วันเดียวกัน ฟอรั่มสุดยอดวงการอุตสาหกรรมและพาณิชย์เกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าภายในกรอบ RCEP ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง เขตกว่างซี ผู้แทนจากวงการต่างๆ กว่า 300 คน ดำเนินการอภิปรายประเด็น“ร่วมมือกันปฏิบัติตาม RCEP อย่างมีคุณภาพเพื่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการค้า” ดำเนินการเจรจาและการแลกเปลี่ยนตามแนวทาง RCEP อย่างรอบด้านและมีประสิทธิผล ส่งเสริมความร่วมมือส่วนภูมิภาค

“ข้อเสนอหนานหนิง” เรียกร้องว่า วงการอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของประเทศสมาชิก RCEP ก่อตั้งสหพันธ์ความร่วมมือห่วงโซ่ผลิตและโลจิสติกส์ ประสานและแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ตั้งเป้าหมายเป็นระดับอุตสาหกรรมแนวหน้าระดับโลก ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการพัฒนาภูมิภาคสูงขึ้น