โครงการ “ศูนย์สร้างสรรค์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ประจำปี ค.ศ. 2022 เริ่มดำเนินงาน

lmcchina.org, September 27, 2022
Size:

วันที่ 23 กันยายน สหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน (ACWF) จัดพิธีเปิดโครงการ“ศูนย์สร้างสรรค์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ขึ้น ณ ศูนย์เด็กแห่งชาติจีน (CNCC) หวง เสี่ยวเวย รองประธาน ACWF กล่าวคำปราศรัยผ่านทางวิดีโอในที่พิธีเปิด บุคคลสำคัญต่าง ๆ เข้าร่วมงานครั้งนี้ผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมกล่าวคำปราศรัยในที่พิธีด้วย เช่น คำเพา เอินทะวัน เอกอัครราชทูตลาวประจำจีน สิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำจีน สมเด็จธงชัย นักการศึกษาไทย เป็นต้น

หวง เสี่ยวเวยกล่าวว่า การเปิดโครงการ“ศูนย์สร้างสรรค์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” นั้นมีจุดประสงค์ที่จะสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมให้เด็กเติบโตด้วยความสุขความแข็งแรง และปลูกฝังให้เด็กอุทิศตนเป็นกำลังสำคัญในการสร้างบ้านเกิดมนุษย์ที่สวยงามและการสืบทอดสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชน หลังจากเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ท่านกล่าวว่า เรายินดีที่จะร่วมมือกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกระชับการแลกเปลี่ยนด้านเด็กปฐมวัยให้ลงลึก สร้างบ้านเกิดที่สันติสุข มั่นคง รุ่งโรจน์และสวยงาม สร้างคุณูปการแก่การส่งเสริมการสร้างประชาคมโลกร่วมโชคชะตา

เอินทะวัน เอกอัครราชทูตกล่าวว่า ยินดีที่จะผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านสตรีและเด็กในประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เพิ่มพูนความเข้าใจต่อกัน ร่วมเปิดศักราชใหม่แห่งความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง สิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษากล่าวว่า โครงการ“ศูนย์สร้างสรรค์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” จะส่งเสริมให้ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงสืบทอดมิตรภาพที่มีมาช้านานต่อไป และสร้างสรรค์ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่มีชะตาชีวิตร่วมกันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ส่วนสมเด็จธงชัยและผู้แทนจากโรงเรียนต่าง ๆ กล่าวว่า จะสอนให้เด็กยกระดับจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังทัศนคติการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างอารยธรรมเชิงนิเวศที่ดีเยี่ยมร่วมกัน

โครงการ“ศูนย์สร้างสรรค์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” เป็นโครงการแรกแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างเด็กปฐมวัยที่จัดขึ้นโดย ACWF ภายใต้กลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ต่อไปจะจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น การสร้างโรงเรียนพี่น้อง การอบรมครูและแบ่งปันประสบการณ์ การประกวดผลงานศิลปกรรมเด็ก และค่ายแลกเปลี่ยนว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น