กิจกรรม “สัปดาห์แห่ง LMC” ว่าด้วยทรัพยากรน้ำประจำปี 2021 จัดขึ้นที่หยุนหนัน

lmcchina.org, May 8, 2021
Size:

เมื่อวันที่ 26-29 เมษายน กิจกรรม“สัปดาห์แห่ง LMC” ว่าด้วยทรัพยากรน้ำประจำปี 2021 จัดขึ้นที่มณฑลหยุนหนัน ซึ่งมีหัวข้อว่า“ร่วมดื่มน้ำนทีเดียวกัน ผูกไมตรีจิตรแน่นแฟ้น” ตัวแทนจากกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงชลประทานจีนกับนักการทูตประจำจีนของประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทยและเวียดนามเข้าร่วมงานด้วยกัน และได้พบปะหารือกันอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมทางด้านทรัพยากรน้ำของแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

ระหว่างกิจกรรมครั้งนี้ คณะตัวแทนเข้าชมเขื่อนนั่วจาตู้ สถานีเพาะพันธุ์ปลานั่วจาตู้ สถานสงเคราะห์สัตว์ หมู่บ้านชาวอพยพมั่นมี เขื่อนจิ่งหง และจัดการสัมมนาความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

นายจงหยง หัวหน้าฝ่ายจีนคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ ผู้อำนวยการกรมวิเทศสัมพันธ์กระทรวงชลประทานจีนกล่าวว่า ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 5 ปีแห่ง LMC ทั้งหกประเทศเห็นพ้องต้องกันว่า“เรื่องราวต่าง ๆ ของลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง จะร่วมมือจัดการโดยวิธีหารือกันของทั้งหกประเทศ” กระทรวงชลประทานจะร่วมมือกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ส่งเสริมการดำเนิน“แผนการปฏิบัติงานความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (2018-2022)” และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชุมระดับรัฐมนตรีความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ฟอรัมความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เป็นต้น ขณะเดียวกัน ก็จะส่งเสริมการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูลความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง รักษาความปลอดภัยของเขื่อนและน้ำดื่ม เพื่อยกระดับการจัดการบริหารทรัพยากรน้ำและสร้างสรรค์ประชาคมประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่มีชะตาชีวิตร่วมกัน

บรรดานักการทูตประจำจีนของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกล่าวว่า การไปดูงานลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงและเข้าร่วมสัมมนาทำให้เข้าใจถึงลักษณะพิเศษของสภาพน้ำของแม่น้ำสายนี้ และบทบาทสำคัญในการปรับปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำแบบขั้นบันไดของแม่น้ำล้านช้าง ขณะเดียวกัน ก็แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลจีนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแก่การรักษาระบบนิเวศในการพัฒนาระบบชลประทาน โดยเฉพาะฝ่ายจีนพยายามช่วยประเทศตอนล่างบรรเทาปัญหาภัยแล้งโดยวิธีปรับปริมาณน้ำอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ นักการทูตต่าง ๆ กล่าวว่า ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำเป็นประเด็นสำคัญของ LMC หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะประสานงานกับกระทรวงชลประทานและกระทรวงต่างประเทศจีนอีกต่อไปเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้ก้าวไปข้างหน้าอีกต่อไป