รมต.ต่างประเทศจีนร่วมงานรำลึกการตั้งกรอบความร่วมมือล้านช้าง-โขงครบ 5 ปี

CRI, April 16, 2021
Size:


วันที่ 13 เมษายน นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเข้าร่วมงานรำลึกการตั้งกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครบ 5 ปี

นายหวัง อี้กล่าวว่า 6 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่ดี ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรอบความร่วมมือล้านช้าง-โขงได้นำประโยชน์ที่แท้จริงแก่ประชาชนประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้

เขายังกล่าวว่า 6 ประเทศได้ใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ เสริมความร่วมมืออย่างแท้จริง และได้รับผลงานที่น่าพอใจอย่างชัดเจน โดยได้สร้างผลประโยชน์แก่ประชาชนโดยแท้ ได้รักษาความสงบและเสถียรภาพของภูมิภาคดังกล่าว

นายหวัง อี้ชี้ว่า ปัจจุบัน จีนกำลังเร่งการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือล้านช้าง-โขงกำลังเผชิญกับโอกาสใหม่ พวกเราต้องยืนหยัดการแสวงหาหนทางการพัฒนาร่วมกัน เน้นนวัตกรรม และถือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

เขายังกล่าวว่า จีนจะร่วมมือกับประเทศต่างๆในลุ่มแม่น้ำโขง ผลักดันความร่วมมือล้านช้าง-โขงให้คืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง พยายามสร้างสรรค์รูปแบบความร่วมมือใหม่ในภูมิภาคนี้ต่อไป