การครบรอบ 5 ปีแห่งความร่วมมือ LMC การแลกเปลี่นระหว่างเยาวชนเป็นนามบัตรอันงดงามแห่งความร่วมมือ

lmcchina.org, April 15, 2021
Size:

ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 5 ปีแห่งการก่อตั้งความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ด้วยความพยายามร่วมแรงร่วมใจกันของทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่จีน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทยและเวียดนาม การศึกษาระดับอุดมศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกลายเป็นส่วนสำคัญของกลไกความร่วมมือ LMC เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ฟอรัมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน-ท้องถิ่นและการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น และเริ่มดำเนินงานโครงการ“เยาวชนลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง”

เวที“เยาวชนลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงออนไลน์” เป็นเวทีครอบคลุมสาขาต่าง ๆ เช่นการติดต่อสื่อสาร การเรียนออนไลน์และการจัดการประกวด อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ประเทศสามารถใช้เวทีนี้ในการสื่อสารแลกเปลี่ยน จัดการศึกษาออนไลน์ การฝึกอบรมตลอดจนจัดการประกวศต่าง ๆ โดยผ่านโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์

นายจี้หลิงเผิง รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานของสำนักงานเลขานุการ LMC จีนเน้นว่า ศูนย์การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือเยาวชนลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเป็นแบบอย่างที่ดีของความร่วมมือพหุภาคีภายใต้กรอบ LMC ท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายจะใช้ฟอรัมนี้เป็นโอกาสสำคัญ ใช้ความได้เปรียบของตนอย่างเต็มที่ ผลักดันการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงก้าวสู่ระดับใหม่อย่างต่อเนื่องและสร้างคุณูปการให้กับความร่วมมือ LMC ด้วย

ศูนย์การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือเยาวชนลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2019 เป็นเวทีการทำงานระหว่างประเทศสำหรับกลไกความร่วมมือ LMC ซึ่งจัดขึ้นหลังการก่อตั้งของศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรน้ำแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และศูนย์ความร่วมมือการเกษตรแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง มุ่งที่จะสร้างเวทีระหว่างประเทศสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคโดยให้บริการอย่างรอบด้านในการแลกเปลี่ยน ความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันของเยาวชนจากมหาวิทยาลัยทุกประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง