การประกวดสุนทรพจน์ “สัปดาห์แห่ง LMC” จบลงอย่างสมบูรณ์

lmcchina.org, April 12, 2021
Size:


เนื่องในวาระครบรอบ 5 ปีแห่งการก่อตั้งกลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง รอบชิงชนะเลิศของการประกวดสุนทรพจน์“สัปดาห์แห่ง LMC” ครั้งที่สองของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ การประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้มีหัวข้อว่า“แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงในดวงใจของข้าพเจ้า” แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาจีน ไทย ลาว เมียนมาร์ เวียดนามและกัมพูชา ซึ่งอาจารย์ผู้ตัดสินและนักศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่างเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น


เมื่อตอนบ่ายวันที่ 19 มีนาคมปีค.ศ.2021 การประกวดสุนทรพจน์ทั้ง 5 กลุ่มในภาษาไทย ลาว เมียนมาร์ เวียดนามและกัมพูชาเริ่มขึ้นก่อน ผู้เข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้ออย่างใกล้ชิดโดยตีความแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงในดวงใจของตนเองด้วยสภาพจิตใจที่สมบูรณ์และอารมณ์จริงใจ ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ ผู้เข้าแข่งขันต่าง ๆ กล่าวด้วยเสียงสูงต่ำหยุดชะงักและยอกย้อน ได้แสดงเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมช่วงแล้วช่วงเล่า  

ส่วนกลุ่มภาษาจีนยังแข่งขันกันในสตูดิโอเมื่อเวลา 17.30 น. ในวันเดียวกัน ผู้เข้าแข่งขันบางคนแต่งกายด้วยชุดจีน“ฮั่นฝู” และบางคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเช่นชนชาติไตและไป๋ บนหน้าจอขนาดใหญ่ไม่เพียงได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำล้านช้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพชีวิตประจำวันที่กลมกลืนกันของผู้คนริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกทั้งภาพน้ำสีเขียวและภูเขาสีเขียวและบรรยากาศชีวิตที่อบอุ่น พร้อมด้วยดนตรีประกอบและคำอธิบายที่ยอดเยี่ยมของผู้เข้าแข่งขัน แสดงให้ผู้ชมเห็นฉากความเงียบสงบและสวยงามริมแม่น้ำล้านช้างและแม่น้ำโขงภายใต้ความร่วมมือด้านแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

กิจกรรมครั้งนี้เน้นหนักด้าน“ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ส่งเสริมแนวคิด“ร่วมดื่มน้ำนทีเดียวกัน ผูกชะตาสัมพันธ์แน่นแฟ้น” ลงลึกไปถึงจิตใจของผู้คน และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนที่เป็นมิตรและกระชับมิตรภาพระหว่างเยาวชนในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงและเสริมสร้างความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับกลไกความร่วมมือด้านแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง