เมียนมาจัดพิธีเปิดโครงการก่อสร้างศูนย์ควบคุม-ป้องกันโรคและศูนย์อบรมทางการแพทย์ที่จีนให้การช่วยเหลือ

CRI, April 6, 2021
Size:

วันที่ 10 มกราคม เมียนมาจัดพิธีเปิดโครงการก่อสร้างศูนย์ควบคุม-ป้องกันโรคและศูนย์อบรมทางการแพทย์ที่จีนให้การช่วยเหลือ ที่กรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงของเมียนมา

นายเฉิน ไห่ เอกอัครราชทูตจีนประจำเมียนมา นายมินท์ ทวย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาเมียนมา รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ได้เข้าร่วมพิธี โครงการนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเนปิดอว์ติดกับทางหลวงย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ ประกอบด้วยอาคารควบคุมโรค อาคารฝึกอบรม อาคารสำนักงานบริหาร วิศวกรรมกลางแจ้ง และอุปกรณ์ในห้องทดลอง เป็นต้น นอกจากนี้ จีนยังจะให้ความร่วมมือทางเทคโนโลยีเป็นเวลา 2 ปี เพื่ออบรมบุคลากรทางการแพทย์และเทคนิคที่เกี่ยวข้องแก่เมียนมา

นายเฉิน ไห่ กล่าวปราศรัยว่า“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เป็นแนวทางที่ดีเพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน รัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือกับเมียนมาในด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขแก่เมียนมามาโดยตลอด หลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ที่นี่จะกลายเป็นศูนย์ควบคุมโรคของเมียนมาที่มีความเชี่ยวชาญและทันสมัยที่สุด อันจะมีบทบาทสำคัญในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ป้องกันการแพร่ระบาด รับมือเหตุฉุกเฉิน และฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเมียนมาได้รับประโยชน์เร็วที่สุดและมากขึ้น ตลอดจนช่วยสร้างอนาคตร่วมจีน-เมียนมา