Cuộc thi Marathon Đại Lý “Hợp tác Lan Thương-Mê Công 2024” sẽ chính thức bắt đầu

lmcchina.org, April 19, 2024
Size:

Cuộc thi Marathon Đại Lý“Hợp tác Lan Thương-Mê Công 2024” sẽ diễn ra tại thành phố Đại Lý, Châu tự trị Dân tộc Bạch Đại Lý, tỉnh Vân Nam vào ngày 19 tháng 5.

Trong sự kiện lần này, dự kiến sẽ tổ chức một loạt hoạt động như lễ ký kết hợp tác cuộc thi Marathon hai thành phố Đại Lý-Angkor, lữ hành ẩm thực“tiệc‘Lý’ tưởng” Lan Thương-Mê Công, cuộc thi Marathon, v.v… nhằm tích cực thúc đẩy giao lưu hội nhập và kết nối con người giữa Vân Nam và các quốc gia lưu vực Lan Thương-Mê Công.

Sự kiện lần này có 5 nhóm: Marathon (42,195km), bán Marathon (21,0975km), chạy tình yêu“Nhất Sinh Nhất Thế” (5,2km), chạy vui (5,2km), chạy gia đình (2km), tổng số 15.000 người tham gia. Sự kiện năm này sẽ tiếp tục mời các vận động viên xuất sắc, lưu học sinh của các quốc gia Hợp tác Lan Thương-Mê Công tham gia, đồng thời triển khai hợp tác giữa“Marathon Đại Lý Hợp tác Lan Thương-Mê Công” với“Marathon vương triều Angkor”, để tạo nên“Cuộc thi hai thành phố” quốc tế, cung cấp trải nghiệm thi đấu đa dạng cho người yêu thích chạy đến từ khắp nơi thế giới.