Kỳ họp thứ hai Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khóa XIV bế mạc

CRI, March 13, 2024
Size:

Vào lúc 3 giờ chiều 11/3, Kỳ họp thứ hai Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khóa XIV đã tổ chức cuộc họp bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đã tham dự. Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khóa XIV Triệu Lạc Tế phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết về báo cáo công tác Chính phủ, biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Quốc vụ viện (bản sửa đổi mới), biểu quyết thông qua nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc dân năm 2023 và nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc dân năm 2024, phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc dân năm 2024, biểu quyết thông qua nghị quyết về tình hình thực hiện ngân sách trung ương, địa phương năm 2023 và ngân sách trung ương, địa phương năm 2024, phê chuẩn ngân sách trung ương năm 2024, biểu quyết thông qua nghị quyết về báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, biểu quyết thông qua nghị quyết về báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao, biểu quyết thông qua nghị quyết về báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.