Kỳ họp thứ hai Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc bế mạc – Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước tham dự

CRI, March 13, 2024
Size:

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 10/3, Kỳ họp thứ hai Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XIV đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đã tham dự phiên họp bế mạc.

Phiên họp bế mạc đã thông qua: Nghị quyết về báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ kỳ họp thứ hai Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XIV; Nghị quyết về báo cáo công tác của kỳ họp thứ hai Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XIV đề xuất kể từ kỳ họp thứ nhất của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XIV; Báo cáo của Ủy ban Đề xuất thuộc Ủy ban Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XIV về tình hình xem xét các đề xuất kỳ họp thứ hai Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XIV; Nghị quyết chính trị của kỳ họp thứ hai Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XIV.