Cùng xây dựng cộng đồng chung vận mệnh quốc gia Lan Thương-Mê Công hướng tới hòa bình và phồn vinh

lmcchina.org, February 26, 2024
Size:

Thưởng trà

Du khách Thái Lan đang trải nghiệm sản phẩm sáng tạo văn hóa phi vật thể Vân Nam tại không gian triển lãm theo chủ đề“Có một cuộc sống mang tên Vân Nam”

Giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Vân Nam cho bạn bè Myanmar

Lưu học sinh Lào tham gia hoạt động“Có một cuộc sống mang tên Vân Nam” ở Bắc Kinh trong dịp năm mới


Ngày 31 tháng 1, hoạt động mừng năm mới “Có một cuộc sống mang tên Vân Nam” ở Bắc Kinh đã được tổ chức tại Bắc Kinh.

Trương Lỗi, người đứng đầu Trung tâm Điều phối Trung Quốc Mạng lưới Tri thức Hợp tác kinh tế tiểu vùng sông Mê Công mở rộng cho biết, đồng thuận chính trị 6 nước Lan Thương-Mê Công năm 2023 sẽ tiếp tục sâu sắc hơn, Trung Quốc-Campuchia, Trung Quốc-Lào, Trung Quốc-Myanmar, Trung Quốc-Thái Lan, Trung Quốc-Việt Nam lần lượt tuyên bố cùng chung xây dựng cộng đồng chung vân mệnh hai bên, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng cộng đồng chung vận mệnh quốc gia Lan Thương-Mê Công, cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-ASEAN chặt chẽ hơn nữa. Tháng 12 năm 2023, Hội nghị Lãnh đạo hợp tác Lan Thương-Mê Công lần thứ 4 đã được tổ chức, vạch ra lộ trìnhrõ ràng về hợp tác cùng có lợi trong 5 năm tới của 6 nước Lan Thương-Mê Công.