Diễn đàn Pháp trị Quốc tiểu vùng Lan Thương-Mê Công lần thứ II tổ chức tại Côn Minh

lmcchina.org, March 22, 2023
Size:

Ngày 18 tháng 3,“Diễn đàn Pháp trị Quốc tiểu vùng Lan Thương-Mê Công lần thứ II” đã được tổ chức tại Học viện Cảnh sát Vân Nam. 

Các chuyên gia và học giả chuyên ngành pháp luật từ giới học thuật và thực tiễn xoay quanh chủ đề“Đảm bảo pháp trị cho sự phát triển chung của tiểu vùng Lan Thương-Mê Công”, tập trung nghiên cứu và thảo luận sâu sắc những nội dung như phối hợp pháp trị trong nước và pháp trị nước ngoại, hợp tác pháp trị về sự phát triển kinh tế thương mại tiểu vùng Lan Thương-Mê Công, yêu cầu pháp trị về quản lý an toàn xuyên biên giới, nền tảng pháp trị về hòa hợp kinh tế, đảm bảo pháp trị về chia sẻ cổ tức phát triển số, lô-gích pháp trị hội nhập kinh tế Trung Quốc-Lào-Thái Lan. Thông qua nghiên cứu và thảo luận để xây dựng nhận thức chung, tập trung trí tuệ và tập hợp sức mạnh, xúc tiến hình thành khuôn khổ đảm bảo pháp trị cho sự phát triển chung tiểu vùng Lan Thương-Mê Công, thúc đẩy sự hợp tác tiểu vùng Lan Thương-Mê Công pháp trị hóa, xây dựng cộng đồng chung vận mệnh các nước Lan Thương-Mê Công.

Diễn đàn được tổ chức chính bởi Hội Luật hành vi Trung Quốc, Hội Luật tỉnh và Học viện Cảnh sát Vân Nam, đồng thời được đồng tổ chức bởi Trung tâm Hợp tác An toàn Thực thi Pháp luật Tổng hợp Lan Thương-Mê Công. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo, chuyên gia và học giả đến từ các đại học công an danh tiếng trong cả nước, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại Côn Minh và các đơn vị, sở, ngành liên quan.