Bạc Tùng Liệt Long Trang Mãnh đề nghị: Thúc đẩy nhân dân lưu vực Lan Thương-Mê Công tương thân tương ái

lmcchina.org, March 20, 2023
Size:

Tại kỳ họp thứ nhất Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp Trung Quốc) khóa XIV vừa bế mạc, ông Bạc Tùng Liệt Long Trang Mãnh, Ủy viên Chính Hiệp Trung Quốc và Phó trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã đưa ra đề án kiến nghị thiếp lập cơ chế giao lưu Lan Thương-Mê Công tại Học Viện Phật giáo Cao cấp ngữ hệ Pali Trung Quốc, thúc đẩy gia tăng ý thức đồng nhất của nhân dân các nước đối với cộng đồng chung vận mệnh các nước Lan Thương-Mê Công bằng việc triển khai giao lưu các nền văn hóa Phật giáo.

Pagbalha Long-Trang-Mạnh đã nêu ra trong đề án rằng nhiều năm nay, giới Phật giáo nước ta đã tích cực triển khai giao lưu với các nước lưu vực Lan Thương-Mê Công, thông qua tổ chức các diễn đàn như Hội nghị truyền hình giao lưu Phật giáo lưu vực Lan Thương-Mê Công, diễn đàn“Phật giáo lưu vực Lan Thương-Mê Công” của diễn đàn chung Phật giáo thế giới lần thứ 5, diễn đàn cấp cao Phật giáo Nam truyền lần đầu tiên và các hoạt động khác như trao đổi nhà sư và các nhóm để tăng cường giao lưu hữu nghị và thúc đẩy giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Hi vọng trong tương lai phát huy ưu thế hơn nữa, gia tăng sự hợp tác giao lưu giữa giới Phật giáo các nước, xúc tiến sự tương thân tương ái giữa nhân dân lưu vực Lan Thương-Mê Công, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Lan Thương-Mê Công.

Về mặt những biện pháp cụ thể, ông đã giới thiệu trong đề án về định vị của Học viện Phật giáo Cao cấp ngữ hệ Pali Trung Quốc mà đang được trù bị và xây dựng tại Châu tự trị Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam là để bồi dưỡng nhà sư cấp cao Phật giáo Nam truyền, không những sẽ được xây dựng thành khu vực nền tảng bồi dưỡng nhân tài cấp cao Phật giáo Nam truyền trong nước, mà còn sẽ thu hút giới Phật giáo các nước lưu vực Lan Thương-Mê Công sang học văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa. Kỳ vọng sau khi Học Viện Phật giáo Cấp cao ngữ hệ Pali Trung Quốc đã xây dựng xong, kiến nghị thiết lập trung tâm nghiên cứu văn hóa Phật giáo Lan Thương-Mê Công tại Học Viện, phát huy đẩy đủ tác đụng của nhất thể hóa Học tập-Giảng dạy-Nghiên cứu, phục vụ cho việc giao lưu đối ngoại của nhà nước, gia tăng sự hợp tác Lan Thương-Mê Công.