Khởi động Dự án rà phá bom mìn giai đoạn mới do Trung Quốc viện trợ Cam-pu-chia

CRI, March 10, 2023
Size:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/3, tại tỉnh Xiêm Riệp, Cam-pu-chia, đã diễn ra Lễ khởi động Dự án rà phá bom mìn giai đoạn 2023-2025 do Trung Quốc viện trợ Cam-pu-chia, Đại sứ Trung Quốc tại Cam-pu-chia Vương Văn Thiên và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Cam-pu-chia Tea Banh đã cùng tham dự buổi lễ.

Đại sứ Vương Văn Thiên cho biết, kể từ năm 2018 đến nay, Trung Quốc đã cung cấp viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ Cam-pu-chia, nhằm hỗ trợ hành động rà phá bom mìn nhân đạo cho Cam-pu-chia, cả thảy đã rà phá khu vực bom mìn rộng 74,92 ki-lô-mét vuông, phát hiện và tiêu hủy hơn 70 nghìn quả bom mìn và đạn dược chưa phát nổ, tổng số người dân được lợi đạt hơn 600 nghìn.

Phó Thủ tướng Tea Banh đã thay mặt Thủ tướng Hun-sen và Chính phủ Cam-pu-chia cảm ơn Trung Quốc lâu nay luôn dành cho Cam-pu-chia những sự hỗ trợ hành động nhân đạo như rà phá bom mìn. Ông nêu rõ, thực hiện mục tiêu đến năm 2025 không còn bom mìn là một trong những chiến lược quốc gia quan trọng của Cam-pu-chia.