กลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขงดำเนินการครบ 5 ปี เสริมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศลุ่มน้ำ
วันที่ 23 มีนาคม ปี 2016 การประชุมผู้นำความร่วมมือลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรกจัดขึ้นที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนานของจีนด้วยความสำเร็จ
ความร่วมมือด้านการเกษตรของ LMC —— ห้าปีของการพัฒนา
ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงได้รับผลสำเร็จอุดมสมบูรณ์ในช่วงเวลาห้าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีการพัฒนาอย่างรอบด้านมากขึ้นในอนาคต

ล่าสุด