ຝົນຕົກແຮງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ມຽນມາປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ

CRI, August 15, 2023
Size:

    ຫຼາຍມື້ຜ່ານມານີ້, ຍ້ອນຝົນຕົກແຮງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ມຽນມາເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ລະດັບນ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.