ນັບແຕ່ວັນທີ 8 ມັງກອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ດ່ານບໍ່ຫານຟື້ນຟູໃຫ້ຄົນຜ່ານດ່ານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ

CRI, January 9, 2023
Size:

ນັບແຕ່ວັນທີ 8 ມັງກອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ຈີນເລີ່ມປະຕິບັດນະໂຍບາຍປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດແປດຕາມລະດັບ ຂ. ໂດຍໄດ້ຍົກເລີກການກັກບໍລິເວນຫຼັງຈາກເຂົ້າປະເທດຈີນ. ດ່ານຫຼວງນ້ຳທາລາວ-ບໍ່ຫານຈີນກໍ່ໄດ້ຟື້ນຟູໃຫ້ຄົນຜ່ານດ່ານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ບໍ່ຕ້ອງກັກບໍລິເວນຫຼັງຈາກເຂົ້າສູ່ປະເທດຈີນ.