ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ​ໄດ້​ຈັດ​ເທດ​ສະ​ການ​ອາ​ຫານ

CRI, February 10, 2022
Size:

ນັບແຕ່ວັນທີ 25 ຫາ 29 ມັງກອນນີ້, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຈັດເທດສະການອາຫານລາວປີ 2022.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຈັດເທດສະການອາຫານ_fororder_微信图片_20220131145057

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຈັດເທດສະການອາຫານ_fororder_微信图片_20220131145101

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຈັດເທດສະການອາຫານ_fororder_微信图片_20220131145104

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຈັດເທດສະການອາຫານ_fororder_微信图片_20220131145107

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຈັດເທດສະການອາຫານ_fororder_微信图片_20220131145110

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຈັດເທດສະການອາຫານ_fororder_微信图片_20220131145113

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຈັດເທດສະການອາຫານ_fororder_微信图片_20220131145115

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຈັດເທດສະການອາຫານ_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F0801%2Fa1b74413j00qx5skd001kc000hs00btg&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126