ຂົວຍົກລະດັບໂພນທອງ ຂົວທີ່ຍາວທີ່ສຸດໃນເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ສຳເລັດການປູຮາງແລ້ວ

Yunnan Gateway, August 13, 2021
Size:

ວັນທີ 11 ສິງຫານີ້, ຂົວຍົກລະດັບໂພນທອງ ຂົວທີ່ຍາວທີ່ສຸດຢູ່ໃນເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ສຳເລັດການປູຮາງແລ້ວ, ແລະ ການກໍ່ສ້າງສະຖານີລົດໄຟວຽງຈັນ ຫາ ວຽງຈັນໃຕ້ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນໄລຍະ, ວຽກປູຮາງຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ 2,3 ກິໂລແມັດ ຈາກ 422,4 ກິໂລແມັດ, ແລະ ການປູຮາງໃກ້ຈະສຳເລັດແລ້ວ!