កម្មវិធី“សប្តាហ៍ផ្សព្វផ្សាយឡានឆាង-មេគង្គ”នៃគម្រោងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអំពីការគ្រប់គ្រងតំបន់ដីសើមដោយចីរភាពតាមទន្លេឡានឆាង-មេគង្គ ប្រារឰជាផ្លូវការ
ពេលថ្មីៗនេះ កម្មវិធី“សប្តាហ៍ផ្សព្វផ្សាយឡានឆាង-មេគង្គ”នៃគម្រោងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអំពីការគ្រប់គ្រងតំបន់ដីសើមដោយចីរភាពតាមទន្លេឡានឆា-មេគង្គ បានប្រារឰជាផ្លូវការតាមអនឡាញ។ អ្នកតំណាង ១៤ រូបដែលមកពីប្រទេសចិន ថៃ មីយ៉ាន់ម៉ា ឡាវ និងកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ។
China-Asean Chamber of Agricultural Commerce រៀបចំកម្មវិធីអបអរសាទរ“សប្តាហ៍ ឡានឆាង-មេគង្គ”
នុងឱកាសខួបលើកទី ៧ នៃការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេឡានឆាង-មេគង្គ China-Asean Chamber of Agricultural Commerce បានរៀបចំកម្មវិធីអបអរសាទរ“សប្តាហ៍ ឡានឆាង-មេគង្គ”ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ“រួមគ្នាអបអរសប្តាហ៍ឡានឆាង-មេគង្គ ផ្សព្វផ្សាយពីមនោសញ្ចេតនាឡានឆាង-មេគង្គ”សំដៅពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេឡានឆាង-មេគង្គឱ្យរីកចម្រើនកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត។

ព័ត៌មានថ្មី